Det senaste projektet Expicon arbetat med är utvecklingen av Growrs.se en plattform tänkt att bli den nya marknadsplatsen där närproducenter och köpare möts.

Som kund ska det vara lätt att hitta och köpa närproducerad mat.

Som producent ska det vara en plattform att  effektivt nå ut med sin verksamhet och produkter till köpare, men också en webbshopp och beställningshanteringssystem för att minska administrationen.

För mer information om projektet, skicka frågor till info@expicon.se.